Thursday 8 December 2016

Banabila & Van Geel Live @ AudioArt, Kraków 2016

MEAKULTURA: Michel Banabila i Oene van Geel z Rotterdamu zaprezentowali łagodne połączenie brzmienia altówki i elektroniki w klimatycznej szacie orientu. Akcydentalnie pojawiające się arabskie melodie ludowe, nadawały kompozycji enigmatyczny charakter, a jej poszczególne fragmenty nawarstwiały się i rozdzielały tak, by solistycznie traktowana altówka znalazła się na pierwszym planie.